SZKOŁY

 

 

SZKOŁA POLSKA

 

Zespół Szkół im. gen. St. Maczka w Antwerpii przy Konsulacie Generalnym RP

Adres: Sin-Jan Berchmanscollege Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia, Belgia
tel.: (0032) 144 782 32, fax: (0032) 144 782 32
Zarząd: Monika Pruska - Dyrektor
pruska@skynet.be

Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania. Zajęcia odbywają się w środy 13.00-21.15 i soboty 8.00-18.00

 

 

SZKOŁY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO

 

Żeby móc zapisać się w Antwerpii na kurs języka niderlandzkiego należy najpierw przejść test sprawdzający wiedzę ogólną. Na podstawie wyniku tego testu zostaje się skierowanym do jednej z wielu szkół. Lekcje w tych szkołach są po bardzo przystępnych cenach i odbywają się zarówno w czasie dnia jak i wieczorem. Żeby zgłosić się na umówienie daty i odbycie testu należy się udać pod poniższy adres :

Huis van het Nederlands Antwerpen (Dom języka niderlandzkiego)
p/a ATLAS
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
tel.: 03/227.70.55
huisvanhetnederlands@stad.antwerpen.be

www.nt2antwerpen.be

Godziny otwarcia : od poniedziałku do czwartku od 9 do 16 godz.

 

 

Jak wygląda procedura przyjęcia na kurs j. niderlandzkiego ?

 

Najważniejszym celem Domu Języka Niderlandzkiego (DJN) jest skierowanie kandydata-ucznia na najbardziej odpowiednie lekcje. Konkretnie oznacza to, że konsultantka DJN przeprowadzi rozmowę rozpoznawczą i parę testów na podstawie których zostanie wspólnie z kandydatem wybrany najlepiej pasujący kurs.

 

  1. Kandydat umawia się telefonicznie (lub osobiście) na spotkanie.

  2. W czasie rozmowy rozpoznawczej konsultantka sporządza profil kandydata, m.i. na podstawie lat nauki, znajomości języków i celu nauki.

  3. Ewentualnie może zostać przeprowadzony krótki test z czytania i pisania.

  4. Każdy z kandydatów musi przejść test (covaartest) sprawdzający szybkość przyswajania wiedzy.

  5. Kandydaci znający już trochę j. niderlandzki muszą przejść test sprawdzający poziom znajomości tego języka.

  6. Na podstawie wyżej wymienionych testów i wcześniej sporządzonego profilu konsultantka wybiera najbardziej odpowiedni kurs.

  7. W zależności od momentu rozpoczęcia kursu (kursy zaczynają się minimalnie 4 razy do roku) kandydat może od razu wybrać pasujący mu kurs. W razie potrzeby można też wraz z konsultantką wybrać odpowiedni kurs biorąc pod uwagę : miejsce i porę (dziennie lub wieczorowo) odbywania się kursu, intensywność (6 lub 12 godzin tygodniowo) i cel nauki (zawodowo, towarzysko czy edukacyjnie). Kandydat płaci ewentualnie z góry za koszty kursu (między 10 a 47 EUR).

 

Oto dane dwóch z wielu szkół gdzie wykładane są lekcje niderlandzkiego :


CVO LBC-NVK
Sudermanstraat 5
2000 Antwerpen
Tel.: 03/220.89.00
Fax.: 03/220.89.58
E-mail:
boom@lbconderwijs.net
Website:
www.lbconderwijs.be
Osoby kontaktowe : Joos Wauters, An Wuyts

 

 

SCVO Sité
Kipdorpvest 24
2000 Antwerpen
Tel.: 03/233.37.90
Fax.: 03/232.36.40
E-mail:
SCVO.SITE@ow.antwerpen.be
Website:
www.scvo-site.be
Osoba kontaktowa : Graziella Tassinari

 

 

Istnieje również możliwość nauki języka niderlandzkiego w przyspieszonym tempiena uniwersytecie. To oznacza jednak, że lekcje są wykładane tylko w godzinach dziennych, a nauczanie jest dość intensywne.

Poniżej znajdują się dane uniwersytetu : 

 

UA-Stadscampus
ICTL, Steunpunt Taal en Communicatie
Prinsstraat 8
2000 Antwerpen
Tel.: 03/220.48.03
Fax.: 03/220.46.37
E-mail:
ICTL@ufsia.ac.be
Website:
www.ua.ac.be/ICTL
Osoba kontaktowa : Carla De Doncker